11.10.22

Nastavak saradnje sa Danskom, 2022

Slika iznad: Dina sa Njegovom Ekselencijom Emir Poljo, BiH ambasador u Kopenhagenu, i Ministrom za obrazovanje, kulturu i sport, Gosp. Rasidom Hadzovic

Sesija za ucitelje B&H komplementarnih skola u BiH Ambasadi, Kopenhagen

Kao dio saradnje sa komplementarnim BiH skolama u Danskoj, Dina je bila pozvana na jos jedan radni vikend sa Cuvarima bosanskog jezika u Danskoj. Dina je odrzala predavanja za roditelje i ucitelje, koja su primljena sa velikim entuzijazmom, narocito nacin na koji Zdrava Jezicka Dijeta moze biti upotrebljena da pomogne uciteljima i roditeljima da odrze i dalje razviju bosanski jezik, koji je jezik porijekla ove zajednice. Njegova Ekselencija Emir Poljo, BiH ambasador u Kopenhagenu, zahvalio se Dini na inspirativnim predavanjima i dugorocnoj saradnji sa BiH skolama u Danskoj.

Sa organizatorima i pozvanim izlagacima

Sesija za roditelje i djecu

BlogAll posts

23.02.24

‘Saya merasa kehilangan’:
Apakah hilangnya bahasa ibu di Indonesia masih bisa dicegah?

Gambar di atas: Bersama para wisudawan di Universitas Udayana Translated by: Ince Dian Aprilyani Azir Tanggal More

23.02.24

‘Titiang Kaicalang Kasujatian Ragan Tiang Pedidi’:
Prasidakeh kereredan basa ibu ring Indonesia ketambakin?

Gambar ring baduur: Sareng lulusan Universitas Udayana Translated by: Ni Putu Sri Suci Artini Asih and More

21.02.24

‘I feel a loss in myself’:
Can the loss of mother tongues in Indonesia be prevented?

Image above: With the graduates at University of Udayana On February 21st we mark the UN More

18.12.23

When concepts migrate: Complexities of migrating Healthy Linguistic Diet

Image above left: Thomas giving a keynote at the first International Conference on Language Development and Assessment More