23.02.24

‘Titiang Kaicalang Kasujatian Ragan Tiang Pedidi’:
Prasidakeh kereredan basa ibu ring Indonesia ketambakin?

By Dina Mehmedbegovic-Smith

Gambar ring baduur: Sareng lulusan Universitas Udayana

Translated by: Ni Putu Sri Suci Artini Asih and Ni Nengah Lasmini

Ring pinanggal 21 Februari iraga mikelingin “Hari Bahasa Ibu Internasional PBB”, mikelingin lelima yowana sane gugur dugas demonstrasi sane damai ring Universitas Dhaka, Bangladesh, taun 1952 sane matetujon antuk polih hak melajah Basa Ibune, Bengali. Ring tanggal niki masih mikelingin pentingne basa ibu antuk yowana duk mangkin. Maduwe sekolah, universitas lan layanan umum sane ngangge basa ibu lumrah kaanggep campah, utamane antuk pakraman sane hak-hak nyane nganggen basa ibu ten ngamolihan keutaman. Dina Basa Ibu Internasional niki matetujon dados pangeling-eling sane kautama yening hak-hak puniki sepatutne kautsahayang, dikengkene nglawan penindasan sane siteng, dikengkene nglawan prasangka, tusing rungu lan tusing peduli. Sane kautama, perjuangan puniki kari sawat rampung. Utawi panegara-panegara sane basa ibune masoroh basa dunia ipun, sekadi basa Arab ring Timur-Tengah, kari maperang ngutsahayang nambakin akehnyane faktor sane ngeranayang kareredan basa ring soang-soang lan kaicalang basa ring tingkat regional/global duk mangkin.

Gambar ring baduur: Sareng dekan, timpal-timpal  lan mahasiswa ring Universitas Mahasaraswati

Indonesia, ipun negara sane paling sugih ring mananegara teken ragaman basa, nanging ragam basa punika sinah ring titik kritis. Olih World Economic Forum, Indonesia inggih punika negara sane meduwe basa paling akeh ring mancanegara. Meduwe akehnyane 711 basa resmi, Indonesia mangkin ring posisi nomer kalih, posisi sane membanggakan antuk Indonesia dados genah embasne karagaman basa lan budaya (Negara-negara kasebut maduwe keragaman basa paling duur ring mananegara | World Economic Forum (weforum.org). Ewing meraos (2014): ‘10% basa ring gumi mangkin meanggen ring negara sane maduwe 3,5% populasi ring gumine. Ten sue banget, ring abad kaping 20, Indonesia maduwe akehnyane 1000 basa, nanging manut ring penelitian basa ibu ring Indonesia ngancan ngamedikang, minab ring 100 taun wenten kari tuah 50 basa Indonesia sane mresidayang urip. (Chon and Abtahian, 2017). Multamia (2015) ngelaporin kirang langkung 10 taun sane pidan wenten 25 basa ring Indonesia ngemasin punah, ragane taler nglapor ragane menyoroh basa-basa sane sampun rered utawi punah: ” Basa-basa sane kasebut kari wenten nanging ten meanggen antuk basa komunikasi sadina-dina. Basa-basa punika ten wenten maduwe penutur, nanging kari meanggen antuk identitas pakraman lan upacara adat. Basa-basa ipun sane masoroh basa ten aktif: Dusner, Iha, Javindo, Kayeli, Nusa Laut, Onin lan Tandia

Konsultasi aminggu jalanang titiyang ring bulan Oktober 2023, sareng para mahasiswa lan akademisi saking petang universitas sane sampun kaloktah ring Bali: Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Dhyana Pura, lan Universitas Mahasaraswati, sampun nerangang indik basa Bali sane sampun mresidayang masoroh basa sane ten aktif duk mangkin. Saking konsultasi sane jalanang titiyang, para mahasiswa nerangang pengalaman ragane teken basa Bali sane kasuen-suen ngerered. Pengalaman siswa ngemasin masalah basa puniki antuk: “Titiyang merasa kaicalang ragan tiang pedidi.” Ring sadina-dina ragane mesekolah ring jurusan Bahasa Inggris, ragane merase sebet ngerasayang kawikanan ipun nagnggen basa bali kantun rered. Niki ampun ngranayang ragane ten mresidayang mebasa Bali miwah basa Bali sane paling dasar ipun, yening ten mresidayang mebasa Bali, ragane mebasa Inggris lan basa Indonesia, sane ngranayang ragane kaicalang ragane pedidi mekrane ten mresidayang mebasa Bali. Rasa punika masih karasayang olih timpal-timpal ragane sane polih rasa ne patuh teken ragane, kilangan warisan budaya Bali.

David Cristal (2002), ahli basa sane fokus ring kareredan utawi kapunahan basa, polih tetengeran indik 90% basa uli 7000 basa ring gumine ngemasin punah lan siki basa ilang setiap dua pitung dina. Tetengeran puniki keweh antuk kaidepin, nanging contohnyane ring Indonesia sane polih proyeksi wantah 50 bahasa sane kari meangge (Cohn dan Abtahian, 2017) indike punika artine Indonesia jagi kaicalang basa nyane ngantos 90%. Nika maunduk, sane kalaksanayang di Indonesia punika conto proyeksi kristal global. Paralelisme puniki ngranayang penelitian lan pangicalan ilangne basa lan tiwasne basa ring Indonesia puniki eling pisan ring global. Collins (2022) manyurat indik tiwasne basa ring Indonesia ‘pandemi sosiokultural’- sane ragane polih saking Bali memaksa lan nyelebseb, sareng kontribusi rerama lan guru di sekolah sane nglaporang indik siswa-siswa sane ten uning pentingne ajah-ajahan basa Bali, sane kaajahin wantah ring siki ajahan pitung dina ring sekolah dasar. “Ten masalah yening ragane ten lolos mebasa Bali, basa Bali ten penting ring sekolah. – Titiyang uning saking siswa – siswa sane ajak tiyang konsultasi.

Gambar ring baduur: Sareng timpal-timpal lan mahasiswa ring Universitas Warmadewa

Peneliti-peneliti sane sampun ngekplorasi soroh faktor sane medampak teken ilang lan tiwas ne basa-basa ring Indonesia ngelaporang, sane paling utama nenten akehne penutur basane (variabel sane banget utama ring ilangne basa), nanging kuangne penghubung ring generasi-generasi, rerama sane ten mresidayang ngajahin alit-alit ipun basa Bali, lan matetujon lakar ngajahin okan-okane wantah basa Indonesia lan basa Inggris. Kanti sane polih kaduegan basa ipun ten mresidayang ngajahin okan-okan ne basa, sane kalaporang Cohn (ibid) lan anutin teken konsultasi tiange olih timpal, sane polih kawikanan ring tata basa, sane ngelanturang indik okan-okan ipun kidik-kidik mebasa Bali sareng ragane, nanging kacampahin olih ragane. Indikan puniki sepatutne nenten prasida lepas saking rerama miwah tenaga pendidik ring pengajahan, pembelajahan, lan sadina-dina sane elingang antuk tetujon ngelestariang.

Ngawit saking mangkin, titiyang kari ngerereh dana punia sane mresidayang ngelimbakang strategi regional antuk Bali medasar kerangka Diet Linguistik Sehat kaangge ngelimbakang tetenger sane kaangge ngicalangang ilangne basa Bali minakadi basa Ibu kaangge generasi kari mangkin lan sane lakar margiang ring Bali.

Gambar ring baduur: Sareng timpal-timpal lan mahasiswa ring Universitas Dhyana Pura

References:

Cohn, A. C., & Abtahian, M. R. (2017) Big Languages aren’t (Necessarily) Safe: Language Shift in the Major Languages of Indonesia. In International Seminar on Sociolinguistics and Dialectology (pp. 1-7).

Collins, J. T. (2022) Language Death in Indonesia: A Sociocultural Pandemic. Linguistik Indonesia, 40(2), 141–164.

Crystal, D. (2002) Language Death. Cambridge University Press.

Ewing, M. C. (2014) Language endangerment in Indonesia. International Journal of Education, 8(1), 12-22.

Multamia R.M.T.L.  25 Local Languages in Indonesia Almost Extinct, Expert says – Life En.tempo.co

World Economic Forum. (2023, April 27) The world’s most multilingual countries. World Economic Forum.

https://www.weforum.org/agenda/2023/04/worlds-most-multilingualcountries


About the author

Dina puniki profesor Pendidikan lan Linguistik Terapan ring University College London, Institut Pendidikan. Dina ngajahin ring akeh soroh kursus ring PGCE, MA lan tingkat doktoral. Idane masuk ring tim inti IOE antuk ngembangin Strategi Tenaga Kerja Bahasa Inggris Nasional minakadi Bahasa Tambahan (EAL); anggota kunci staf ring pangembangan program anyar sane nyukupi kabutuhan anak-anak alit dwibahasa: MA ring Bilingual Learners ring Urban Environments, PGCE EAL Pathway lan MA TESOL pra-layanan, sane mangkin kapimpin. Peran sadurunge masih: Wakil Direktur Unit Riset Pendidikan London (2009-11) lan editor publikasi IOE, London Digest, metugas mapikolih akeh soroh babagan masalah pendidikan utama ring London lan kota-kota global. Panelitian idane fokus ring sikap antuk dwibahasa/multibahasa, basa minoritas, lan posisi basa ring gegayutan sareng dominasi, kekuwatan politik, lan kareredan utawi kaicalang basa. Mangkin, Idane ngembangin riset interdisipliner sareng timpal-timpalne ring bidang neurosains sane matetujon ngamolihang bukti sane luwih akeh kaanggen ngajahin keuntungan kognitif dwibahasa ring pendidikan lan pembelajaran seumur hidup. Konsep, Diet Linguistik Sehat, minakadi pendekatan inovatif kaanggen sinah basa lan sampun didukung olih Komisi Uni Eropa ring laporane: Rethinking Language Education, minakadi bagean saking tinjauan kebijakan EU Language.

https://ecspm.org/wp-content/uploads/2018/12/Rethinking-Language-Education.pdf

Karya Dina nganggen pendekatan kelas multimedia otobiografi kaanggen ngembangin kompetensi antarbudaya sampun katerbitang lan kaakuin minakadi praktik sane luung olih Departemen Pendidikan, NALDIC (National Association for Language Development in the Curriculum) lan British Council.

BlogAll posts

23.02.24

‘Saya merasa kehilangan’:
Apakah hilangnya bahasa ibu di Indonesia masih bisa dicegah?

Gambar di atas: Bersama para wisudawan di Universitas Udayana Translated by: Ince Dian Aprilyani Azir Tanggal More

23.02.24

‘Titiang Kaicalang Kasujatian Ragan Tiang Pedidi’:
Prasidakeh kereredan basa ibu ring Indonesia ketambakin?

Gambar ring baduur: Sareng lulusan Universitas Udayana Translated by: Ni Putu Sri Suci Artini Asih and More

21.02.24

‘I feel a loss in myself’:
Can the loss of mother tongues in Indonesia be prevented?

Image above: With the graduates at University of Udayana On February 21st we mark the UN More

18.12.23

When concepts migrate: Complexities of migrating Healthy Linguistic Diet

Image above left: Thomas giving a keynote at the first International Conference on Language Development and Assessment More