12.05.20

Popis stanovnistva 2021: Pitanje jezika

Photo: Baroness Coussines online contribution Tue, 12.5.2020, screenshot.

Fotografija: Baronesa Coussines online kontribucija 12.5.2020.

Cast mi je da me je Baronesa Coussines konsultirala po ‘pitanju jezika’ u toku priprema za parlamentarnu debatu o promjenama u proceduri popisa stanovnistva 2021. Thomas i ja lobiramo godinama u nasim javnim izlaganjima i publikacijama da pitanje: ‘Koji je vas glavni jezik?’ treba da se promijeni u:
‘Koji su vasi glavni jezici?’. Vrlo mala razlika koja ce otvoriti vrata za zvanicno priznavanje i registriranje plurilingualizma u Velikoj Britaniji! Veliki korak za sve etnicke manjine i manjinske jezike. Danas je Baronesa Coussines stavila nas prijedlog na razmatranje u Kuci Lordova i trazila je urgentnu intervenciju vlade da implementira ovu promjenu. Veliko je ushicenje vidjeti da nas naucni rad tako direktno utjece na drustvene promjene! Nadamo se!

BlogAll posts

23.02.24

‘Saya merasa kehilangan’:
Apakah hilangnya bahasa ibu di Indonesia masih bisa dicegah?

Gambar di atas: Bersama para wisudawan di Universitas Udayana Translated by: Ince Dian Aprilyani Azir Tanggal More

23.02.24

‘Titiang Kaicalang Kasujatian Ragan Tiang Pedidi’:
Prasidakeh kereredan basa ibu ring Indonesia ketambakin?

Gambar ring baduur: Sareng lulusan Universitas Udayana Translated by: Ni Putu Sri Suci Artini Asih and More

21.02.24

‘I feel a loss in myself’:
Can the loss of mother tongues in Indonesia be prevented?

Image above: With the graduates at University of Udayana On February 21st we mark the UN More

18.12.23

When concepts migrate: Complexities of migrating Healthy Linguistic Diet

Image above left: Thomas giving a keynote at the first International Conference on Language Development and Assessment More