Other languages

Polak w Izbie Lordów: „Szanujcie języki imigrantów”

Posługiwanie się na co dzień kilkoma językami jest normalne, a co więcej, zdrowe dla naszych mózgów. More

Dwujęzyczność jako lek. Udowadniają to badania Polaka

Opanowanie drugiego języka i wysiłek włożony w jego naukę skuteczniej od leków pomagają zachować jasność umysłu. More